مهرداد بایرامی
5 سال پیش
مهرداد بایرامی
قبل عمل بابام ، كـاش ميمـردم و همچين روزي رو نمـيديدم، خداروشكــر عمل بابام بخير گذشـت، واسـش دعا كنيـن، مرسـي از دوستام كه كنارم بودن????????????
;