مهرداد بایرامی
5 سال پیش
مهرداد بایرامی
تبـريك به حاج رسول و مردم اذربايجان ، همه ميدونيم تو كي هستي و واسه فوتبال اذربايجان چه خدمتي كردي و ميكني، همه مردم اذربايجان پشتتن، قدر تورو هميشه ميدونيم و بهت افتخار ميكنيم ، ثابت كردي كه چقدر قوي هستي و بي محبتي كه در حقت كردن رو همه ميدونن و آگاهن ، خوشحالم دوباره واسه همه ثابت شد ?????? ايشالله تيم سوم صنعت نفت اباادان مياد ليگ برتر تا مردم خوزستان خوشحال شن????
;