مهرداد بایرامی
4 سال پیش
مهرداد بایرامی
استاد و راهنماي من در اين فوتبال بوده اي و هر چه دارم از درس هاي تو بود و هر چه نداشتم از کم کاري خودم . هميشه و همه جا قدردان زحماتت هستيم ????????
;