مهرزاد معدنچی
12 ماه پیش
مهرزاد معدنچی
نگران حرف مردم نباش خداوند پرونده‌اي را که مردم مي‌نويسند،نمي‌خواند خدايا شُکرت که قاضي تو هستي،نه مردم عجول... درود بر شما...؛ ياد خوبان نه حساب است که فراموش شود نه چراغ است که خاموش شود و نه سال است که به آخر برسد جويباري‌ست ز محبت که هميشه جاري‌ست در پنج‌شنبه‌اي ديگر ياد خوباني که ديگر همراه‌مان نيستند به خير...????????
;