مهرزاد معدنچی
6 ماه پیش
مهرزاد معدنچی
وقت‌تان را صرف کساني کنيد که در همه‌حال شما را دوست دارند؛ آن را بيهوده براي افرادي تلف نکنيد که فقط هرگاه منفعت‌شان مي‌طلبد دوست‌تان دارند... درود بر شما...؛ پنج‌شنبه است؛ به ياد هم? عزيزاني که ديگر کنار ما نيستند و هيچ‌کس نمي‌تواند جاي‌شان را در قلب‌مان پُر کند نثار روح هم? پدران و مادران????????
;