مهرزاد معدنچی
6 ماه پیش
مهرزاد معدنچی
اگر گدايي ديدي،هيچ وقت توي دلت نگو راست مي‌گويد يا دروغ چيزي به او بدهم يا ندهم آدم خوبي هست يا آدم بدي است چشم‌هايت را ببند و کمکش کن تا وقتي رفتي گدايي پيش خدا و طلب رحمت کردي پروردگار هم از تو نپرسد آدم خوبي هستي يا نه دروغ‌گو هستي يا راست مي‌گويي تو را مستحق و لايق رحمتش بداند يا نداند...
;