مهرزاد معدنچی
3 ماه پیش
مهرزاد معدنچی
به روياهات اعتماد کن تا وقتي که باورشان نداشته باشي تبديل به واقعيت نمي‌شوند... ???????????? بار ديگر پنج‌شنبه رسيد به ياد عشق عزيزان بار سفر بسته‌مان به ياد هم? آن عزيزان آسماني روح‌شان شاد
;