مهرزاد معدنچی
ماه پیش
مهرزاد معدنچی
تنها فرمول خوشحالي اين است: "قدر داشته‌هايت را بدان و از آنها لذت ببر" قانونهاي ذهني مي‌گويند خوشبختي يعني "رضايت"
;