محمد نوازی
4 ماه پیش
محمد نوازی
. درسته که سالهاست از عشقم دورم کردن ولي لحظه به لحظه با مردم اشک ريختم و لبخند زدم به اميد روزهاي عالي و برد فردا ??????7???????? . #استقلال #عشق #فوتبال #محمد نوازي
;