محمد نوازی
4 ماه پیش
محمد نوازی
چهار شنبه بيست و پنجم بهمن هفتاد و چهار سالن استاديوم ازادي جام رمضان گروه سوم مسابقات استقلال در مصاف با فجر سپاه تهران بيستمين شب مسابقات مصادف شد با درخشش محمد نوازي بازيکن فجرسپاه که سه بار دروازه اسقلال رو باز کرد تصوير جدال با کورش تشت زر عزيز#استقلال??????????#
;