محمد نوازی
2 ماه پیش
محمد نوازی
# با خوبي ها و بدي ها، هر آنچه که بود ، برگي ديگر از دفتر روزگار ورق خورد ، برگ ديگري از درخت زمان بر زمين افتاد ، سالي ديگر گذشت روزهايت بهاري وبهارت جاودانه باد. سال نو مبارک ??????????????
;