محمد نوازی
5 سال پیش
محمد نوازی
با بچه ها لابي هتل پارسيان كرمانشاه قبل از بازي. التماس دعا براي شفاي عاجل همه كودكان معصوم مبتلا به سرطان
;