محمد ایران پوریان
با عرض سلام به هواداران تراختور كبير،من هميشه سعى كردم با جان و دل براى سربلندى تيمم تراكتور و شما هواداران تلاش كنم،از اينكه امروز شرمنده شما بزرگواران شدم شرمنده ام و اميدوارم بتوانم در ليگ و آسيا جبران كنم،ياشاسين تراختور يا شاسين آذربايجان ????????????
;