محمد ایران پوریان
چند روز قبل که بر خلاف ميل باطني‌ام از پرشورها خداحافظي کردم، مدام در ذهنم اين را مرور مي‌کردم در تيمي باشم که هواداران تراکتور برايش احترام قائلند. خوشحالم تيمي را انتخاب کردم که چند سال قبل با تراکتور پيمان خواهرخواندگي امضا کرد؛ در همه سال هاي گذشته هواداران دو قطب شهرستاني فوتبال براي يکديگر احترام زيادي قائل بودند و باعث افتخارم است بعد از دوران فوق العاده در تراکتور حالا پيراهن سپاهان را برتن مي‌کنم. به اميد موفقيت تراکتور و سپاهان در ليگ برتر هجدهم.
;