محمد ایران پوریان
ايمان داشته باش که کوچکترين محبت از ضعيف ترين حافظه ها پاک نمي شود. Believe that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds
;