محمد قاضی
3 سال پیش
محمد قاضی
زندگى مثل يك ترن هوايى ميمونه،بالا و پايين داره اما اين انتخاب خودته كه "جيغ و فرياد بزنى يا از سوارى لذت ببرى"
;