محمد قاضی
2 سال پیش
محمد قاضی
پاک‌نيت کسي است که براي همه بدون استثنا خير بخواهد چون مي‌داندسعادت ديگران از خوش‌بختي او نمي‌کاهد و بي‌نيازي آن‌ها از ثروت او کم نمي‌کند چه زيباست که هميشه نيک‌انديش و خيرخواه باشيم... خدايا شكرت????????
;