محمد قاضی
2 سال پیش
محمد قاضی
ثروت من کساني هستند که با يادشان لب‌خندي از محبت بر لبانم مي‌نشيند کساني که هيچ ديواري مانع گرماي وجودشان نمي‌شود... ??????????
;