محمد قاضی
2 سال پیش
محمد قاضی
کاري به اين نداشته باشيد که چقدر خواسته شما بزرگ است اين شما هستيد که "مسير موفقيت" خود را مي‌سازيد کافي است "نيت راسخ" داشته باشيد اگر در مسير رسيدن به "هدف" مصمم باشيد کائنات هم به ياري‌تان خوهند آمد... ??????????????????????
;