محمد قاضی
5 ماه پیش
محمد قاضی
گاهي خدا همه پنجره ها را مي بندد و همه درها را قفل ميکند ! مطمئن باش آن بيرون هوا طوفانيست و خدا در حال مراقبت از توست …
;