محمد قاضی
8 ماه پیش
محمد قاضی
زخم ها خوب مى شوند... اما خوب شدن با مثل روز اول شدن، خيلى فرق دارد...!
;