محمد قاضی
سال پیش
محمد قاضی
“کارهاي بزرگ هرگز در منطقه‌ي امن انجام نمي‌شوند” به اميد موفقيت تنها نماينده کشورمان در رقابت هاي آسيايي ?? @zobahan_official @theafchub
;