محمد قاضی
6 سال پیش
محمد قاضی
قيامت بي حسين غوغا ندارد/شفاعت بي حسين معنا ندارد/حسيني باش كه در محشر نگويند/چرا پرونده ات امضا ندارد
;