محمد قاضی
6 سال پیش
محمد قاضی
#mohammad#ghazi#n#11# بوي مهر ،بوي مهرباني ،بوي لبخند ،بوي درس و مدرسه و شوق کودکانه در پياده روها ،بوي نمره هاي بيست ،بوي دفتر حساب و مشق هاي ناتمام ،بوي شيطنت هاي مدرسه و کارنامه و چوب معلم ،بوي يار دبستاني من ،عرض تبريک به تمام کساني كه اول مهر بايد سر کلاس باشند ،دلتون شاد پاييزتون مبارک
;