محمد قاضی
4 سال پیش
محمد قاضی
تقديم به بهترين دختر دنيا و اميد حيات من با آرزوي بهترين و برترين ها براي فرشته زندگيم . . . دخترم روزت مبارک ???? وتبريك به تمام دختران سرزمينم????
;