محمد قاضی
3 سال پیش
محمد قاضی
تسليت به دو پيشكسوت پرسپوليس محمد پنجعلي عزيز بابت از دست دادن برادر كوچك ترشون وپژمان جمشيدي عزيز بابت از دست دادن مادر گراميشون خدا بهتون صبر بده
;