محسن فروزان
6 سال پیش
محسن فروزان
اينجا همون زمين هست که من فوتبالم رو توش شروع کردم و بعد از چند وقت به اولين مربيم و تيمم سري زدم تا يادي از گذشته که خاطرات خوب و شيريني داشتم رو تداعي کنم. ولي برام جالب بود که بعد از 14 سال هيچ چيزي در اين تيم تغييري نكرده بود زمين و لباس ها و همون طور شرايط ضعيف باقي مونده بود ياد خودم افتادم که چه روزهاي سختي رو اينجا گذروندم بخاطر همين به مربيم قول دادم که سختي رو که من کشيدم نميزارم اين جوناي خوبه خمامي بکشن
;