محسن فروزان
2 سال پیش
محسن فروزان
بانوان سرزمينم روز گذشته موفق شدند در ورزشگاه آزادي حاضر شوند، هرچند حضورشان گزينشي بود اما اين اتفاق دريچه اي است براي اميد به زنان سرزميني که به فرهنگ ???? ساله‌اش مي‌نازد. اين اميد، اين انگيزه و اين نشاط باعث اتحاد اجتماعي بين مردمي مي‌شود که خسته و عاصي اند از مشکلات اقتصادي و اجتماعي، زنان سرزمينم مبارک‌تان باشد. ما چون کوه در کنارتان هستيم و اميد داريم به روزي که مادر، همسر و خواهرمان تماشاگر بازي‌هاي‌مان باشند. روز گذشته آزادي به ورزشگاه آمد و همه‌مان را ذوق زده کرد. اين راه ادامه دارد، صداي زنان بايد شنيده شود. اتفاقي که روز گذشته رخ داد با فشار فيفا بود اما بايد ياد بگيريم خودمان آزادي اجتماعي را به دنيا صادر کنيم، کشوري که چنين قدمتي دارد هرگز نبايد تحت فشار ارگان‌هاي ديگر تصميمي بگيرد. ما مردم فرهيخته‌اي داريم که به وجودشان افتخار مي‌کنيم. اين جماعت را دست کم و حق‌شان را ناديده نگيريم. اميد بذر هويت ماست و به آينده‌اي روشن اميدواريم.??????????????
;