محسن خلیلی
6 ماه پیش
محسن خلیلی
وقت طلا نيست وقت زندگي است و هيچ چيز با ارزش‌تر از زندگي نيست ... قدر لحظه‌ها رو بدونيم که عمر و زندگي کسي المثني ندارد ...????????????ارزوي موفقيت براي تيم محبوبمون پرسپوليس
;