محسن خلیلی
سال پیش
محسن خلیلی
رياكاري بلد نيستم و تلاش مي‌كنم دروغ هم نگويم. پس صادقانه اعتراف مي‌كنم بسيار خوشحالم كه به خانه‌ام برگشته‌ام، به باشگاهي كه بخش زيادي از لحظات خوش زندگي‌ام را بعد از لطف خداوند و دعاي هواداران و خانواده‌ام، مديون آن هستم. از هيات مديره باشگاه و جناب آقاي عرب به خاطر اعتمادشان، سپاسگزارم. اميدوارم از پس ماموريتي كه به من سپرده‌اند به خوبي بربيايم. دست تك تك پيشكسوتان باشگاه را مي‌بوسم و از آن‌ها رخصت مي‌گيرم. براي من افتخار است كه روي نيمكتي بنشينم كه در سال‌هاي اخير، بزرگان خوشنامي مانند محمود خوردبين، دكتر محمد زادمهر، زنده ياد دكتر ابراهيم آشتياني ، محمد پنجعلي، افشين پيرواني و مصطفي قنبرپور نشسته‌اند. چند جمله آخر را خطاب به هواداران عزيز پرسپوليس مي‌نويسم: شما بهتريند، بهترين در ايران و بهترين در دنيا. به پشتوانه لطفي كه هميشه به من داشته‌ايد و حمايتي كه كرده‌ايد، اين مسئوليت مهم را پذيرفته‌ام. اميدوارم از اين پس هم لطفتان را از من كه سرباز پرسپوليس بوده‌ام، هستم و خواهم ماند، دريغ نكنيد.????????????
;