محسن خلیلی
6 ماه پیش
محسن خلیلی
خدايا ؛ بي نگاه و لطف تو هيچ کاري به سامان نمي‌رسد ... نگاهت را از ما دريغ نکن ... #mohsenkhalili #perspolis
;