محسن خلیلی
سال پیش
محسن خلیلی
يک بعد از ظهر آرام در هتل اوين. از مديرعامل تا سرمربي و بازيکنان، با تمرکز کامل روي اهداف بزرگ باشگاه پرسپوليس، تا پايان فصل با همدلي و اتحاد و حمايت هواداران پيش مي رويم.
;