محسن خلیلی
سال پیش
محسن خلیلی
صبح بازي با داماش، در هتل بستان اهواز با برانکو درباره ليست نقل و انتقالات تابستاني جلسه اي داشتم. هيچ ترديدي در اين نيست که برانکو دوست دارد با پرسپوليس ادامه بدهد و ترديدي نيست که باشگاه پرسپوليس هم تمام تلاش خود را براي تامين منابع مالي مطالبات برانکو دارد انجام مي دهد.
;