محسن خلیلی
11 ماه پیش
محسن خلیلی
خيلي سال قبل تر هر دو براي اولين بار با هم قهرمان ليگ شديم. امسال هم قراره اون خاطره قديمي و قهرماني فصل گذشته باز در کنار هم تکرار بشه، سيد کاپيتان تيم قهرمانه و همه در کنار هم متحد براي قهرماني چند باره پرسپوليس تلاش ميکنيم.
;