محسن خلیلی
11 ماه پیش
محسن خلیلی
سروش و شايان عزيز همه ما از اينکه شما ديگر کنار تيم نيستيد، بسيار غمگينيم اما ياد گرفته‌ايم که اين ناراحتي‌ها هم بخشي از زندگي حرفه‌اي يک فوتباليست است. به خاطر همه زحماتي که براي پرسپوليس کشيديد، از شما ممنونيم.
;