محسن خلیلی
11 ماه پیش
محسن خلیلی
تبريک وخسته نباشيد به بچه هاي تيم ،کادر فني و به همه پرسپوليسي‌ها، هواداراني که امروز کنار تيم بودند و به ويژه آن‌هايي که دوست داشتند به استاديوم بيايند ولي مشکلات بليت‌فروشي اجازه نداد. اميدوارم پيروزي‌هاي بعدي را با آن‌ها جشن بگيريم. ????????????
;