محسن خلیلی
4 ماه پیش
محسن خلیلی
خدايا؛ تقدير دوستانم را زيبا بنويس تا من جز لبخند،چيز ديگري از آنها نبينم... آمين.
;