محسن خلیلی
2 ماه پیش
محسن خلیلی
زندگي يک بازتاب است آن‌چه مي‌فرستي،بازمي‌گردد آن‌چه مي‌کاري،درو مي‌کني آن‌چه مي‌دهي،مي‌گيري آن‌چه در ديگران مي‌بيني،در خود تو وجود دارد به ياد داشته باش زندگي يک بازتاب است و همه‌چيز به تو بازمي‌گردد...
;