محسن خلیلی
4 سال پیش
محسن خلیلی
وقتى تنهاييم دنبال دوست ميگرديم،پيداش كه كرديم دنبال عيب هاش ميگرديم،وقتى كه از دستش داديم،در تنهايى دنبال خاطراتش ميگرديم ?????? ??????شاد و سربلند باشيد هميشه ????????????????????
;