محسن خلیلی
4 سال پیش
محسن خلیلی
زندگي مانند بازي دومينو است... هرگز از افتادن ديگران... شاد نشو... چون دير يا زود، نوبت خودت ميرسد...!! ????????????
;