محسن خلیلی
4 سال پیش
محسن خلیلی
بزرگترين ثروت زندگيم رو موقع خروج از خونه متوجه شدم، نه مساحت خونه بود نه مدل ماشين، دوتا دست مادرم بود که پشت سرم رو به آسمون دعام مي کرد ????????????
;