محسن خلیلی
4 سال پیش
محسن خلیلی
ايمان همه چيز رامحکم مي کند امـــيدهـمه چيز رارديـف مي کند عــشق همـه چيزرا زيـــبـــا مي کند اميدوارم هر سه را در همه احوال زندگي داشته باشيد ?????? برد شيرينى بود خدايا شكرت ??
;