محسن خلیلی
3 سال پیش
محسن خلیلی
به دنبال موفقيت نباش ، اگر ميخوايش فقط آنچه را دوست داري انجام بده و بهش اعتقاد داشته باش ، موفقيت به طور طبيعي خواهد رسيد ... ??????
;