محسن خلیلی
3 سال پیش
محسن خلیلی
ملاقات با بزرگمردي كه فوتبال ما متانت او را هيچگاه از ياد نخواهد برد. محمودخان خوردبين ، چهره اي ماندگار كه بايد الگوي جوانان باشد. ديدار با پرسپوليس تقابلي صرفا نود دقيقه اي است تا در مكتب پرسپوليس و هواداران بي نظيرش درس پس بدهيم. بعد از اين نود دقيقه بازهم همپاي هواداران، بردها و موفقيت ارتش سرخ را خواستارم. به اميد ديداري تماشايي كه بيننده را از ديدن فوتبالي ناب سيراب نمايد.
;