محسن مسلمان
6 سال پیش
محسن مسلمان
خدا رو شكر اردو تموم شد.با همه بچه ها سالم و قوي داريم برميگرديم تهران واسه شروع ليگ،پيش بسوي قهرماني????????????????????
;