محسن مسلمان
5 سال پیش
محسن مسلمان
هفتم هادي تموم شد خدا كنه كسي فراموشش نكنه من كه يه لحظه از فكرش بيرون نميام خيلي جوون بود خيلي زود رفت الان تنها دل خوشيه ما كمد لباساي هادي با عكساش يه چي ديگه ام بگم تو اين مدت كه هادي از پيش ما رفت خيليارو خوب شناختم و به داشتن رفيقايي مثه رضا نور محمد ومحسن بنگر افتخار ميكنم خوش بحاله هادي كه همچين دوستايي داشت????????????
;