محسن مسلمان
5 سال پیش
محسن مسلمان
خواستم اينجا يه عذر خواهي كنم از اقا مهدي كه از دست من خيلي ناراحت و به گردن من خيلي حق داره مثه يه داداش بزرگ تر هميشه پشتم بوده چه زماني كه اصفهان بوديم چه در تهران خواستم اينجا بگم از دست من دلخور نباشه من هميشه دوسش دارم @mehdirahmati111 @mehdirahmati111
;