مجتبی محرمی
4 سال پیش
مجتبی محرمی
اينم يكى ديگه از عكسهاى قديمى كه من باهاشون خاطره دارم.ايران. الجزاير.دو يك برديم.قهرمانى اسيا. افريقا. حيف با گل خورده. قهرماني از دست داديم. فردوسى پور خوب يادشه!????????
;