مجتبی محرمی
5 سال پیش
مجتبی محرمی
ي مربع و چهار نفر. يك استاد و سه شاگرد. دروغ نميگن شاگرد خوب از معلمش ياد ميگره. اينو الكى گفتم. مثلأ منم خوبم. فقط ميخواستم با شما باشم. دوستون دارم. يا على??????
;