مجتبی محرمی
4 سال پیش
مجتبی محرمی
براي هر کسي يه "اسم" تو زندگيش هست که تا ابد هر جايي بشنوه ناخودآگاه بر مي گرده به همون سمت !! يا از روي ذوق ، يا از روي حسرت و يا از روي نفرت ...??
;